Základním cílem tohoto portálu je vytvoření podmínek pro úspěšný rozvoj vzájemných vztahů mezi českými a čínskými společnostmi. Právě zkušenost zakladatelů společnosti 8C s podnikatelským prostředím v České republice a Číně vytváří vynikající podmínky pro splnění základního cíle společnosti 8C.